Rezultaty

Opracowanie i ocena krajowych sprawozdań z praktyk w zakresie staży towarzyszących w przedsiębiorstwach

zbadanie we wszystkich krajach partnerskich dotychczasowych doświadczeń związanych z systemem staży towarzyszących, ich głównych cech charakterystycznych i poglądów przedsiębiorstw oraz przyszłych uczestników tego rodzaju staży.

Metodologia staży towarzyszących przedsiębiorstw, materiały szkoleniowe, przewodniki i narzędzia.

Materiały te będą służyły do pracy z młodymi ludźmi; stanowić będą bazę merytoryczną gotową do wykorzystania do pracy zarówno w kontakcie bezpośrednim, jak i za pośrednictwem platformy on-line.

Cyfrowe treści szkoleniowe i dostosowana do indywidualnych potrzeb zamieszczone na platformie e-learningowej YESS.

Darmowa platforma e-learningowa obsługiwana przez Moodle będzie służyła do przeprowadzania szkoleń na odległość; znajdą się na niej również materiały do samokształcenia.