Rezultaty

OPRACOWANIE I OCENA KRAJOWYCH SPRAWOZDAŃ Z PRAKTYK W ZAKRESIE STAŻY TOWARZYSZĄCYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH

zbadanie we wszystkich krajach partnerskich dotychczasowych doświadczeń związanych z systemem staży towarzyszących, ich głównych cech charakterystycznych i poglądów przedsiębiorstw oraz przyszłych uczestników tego rodzaju staży.

CYFROWE TREŚCI SZKOLENIOWE I DOSTOSOWANA DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB ZAMIESZCZONE NA PLATFORMIE E-LEARNINGOWEJ YESS

Darmowa platforma e-learningowa obsługiwana przez Moodle będzie służyła do przeprowadzania szkoleń na odległość; znajdą się na niej również materiały do samokształcenia.