Projekt

Projekt YESS – Młodzieżowe Programy Staży Towarzyszących ma na celu wspieranie walki z bezrobociem wśród młodych ludzi, jednocześnie wpływając na ich przyszłe decyzje zawodowe poprzez wzbogacenie zrozumienia praktycznych aspektów przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Służyć ma temu wypracowany w ramach projektu program „Enterprise Shadowing Schemes” (program „Staży towarzyszących”) wykorzystujący metodę „Job shadowing” – niezwykle popularną i efektywną formę pracy z młodymi ludźmi.

 

Projekt YESS – Młodzieżowe Programy Staży Towarzyszących – to 24-miesięczny projekt Erasmus+ (KA2: Partnerstwo Strategiczne | Młodzież), którego celem jest wspieranie walki z bezrobociem wśród młodzieży, jednoczesne wpływanie na jej decyzje związane z przyszłością zawodową, poprzez wzbogacanie zrozumienia praktycznych stron przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz  angażowanie jej w tzw. staże towarzyszące. W ramach tych działań młodzi ludzie uczą się jak funkcjonują przedsiębiorstwa; jakie wyzwania na nich czekają na określonych stanowiskach oraz dowiadują się, w jakich formach kształcenia powinni jeszcze wziąć udział.   

Program YESS zwiększy świadomość zawodową młodzieży, wzmacniając związek między już nabytymi umiejętnościami i przygotuje młode osoby do podejmowania często pierwszych decyzji zawodowych. Projekt pozytywnie wpłynie na istniejące polityki i praktyki mające na celu rozwój przedsiębiorczości, w szczególności w sektorze młodzieży.

Innowacyjne podejście do zwiększania przedsiębiorczości

Projekt YESS przedstawia nowatorskie podejście do „tworzenia wartości dodanej”, które będzie miało pozytywny wpływ na istniejące polityki i praktyki mające na celu rozwój przedsiębiorczości, w szczególności wśród młodzieży. Koncepcja i realizacja projektu YESS będą opierać się na następujących pięciu zasadach metodologicznych:

PRZYGOTOWANIE

Jest to pierwszy etap doświadczenia w stażach towarzyszących, w którym uczestnicząca w projekcie młodzież ma możliwość zrozumienia wszystkich elementów przedsiębiorczości.

SPOTKANIE

Następuje spotkanie młodych ludzi z przedsiębiorcą w „Przedsiębiorstwie Goszczącym” (PG), dzięki czemu przedsiębiorca może poznać odwiedzających je młodych ludzi, zadając im odpowiednie pytania i oceniając, czy młody człowiek jest nowicjuszem czy posiada już jakieś doświadczenie.

POKAZANIE

Jest to etap, w którym młodzi ludzie obserwują, jak PG wykonuje swoje codzienne czynności. W zależności od branży, towarzyszą w codziennych rutynowych czynnościach i/lub udzielają pomocy przy mniejszych zadaniach, uważnie obserwując wyniki swoje pracy.

POZWOLENIE

Jest to etap „najbardziej nowatorski” stanowiący główną innowację projektu YESS. Młodzi ludzie „towarzysząc” przedsiębiorcom będą proszenie o samodzielne wykonanie niektórych z obserwowanych zadań. Zdobędą dzięki temu doświadczenie, przy jednoczesnym zachowaniu jakości wykonanej pracy dzięki nadzorowi opiekuna stażu.   

REGULARNY KONTAKT/BRIEFINGI

Na tym etapie młoda osoba będzie towarzyszyć PG podczas wykonywania konkretnych czynności przez określony czas, poprzedzony krótkim wprowadzeniem i uzupełniony sesją podsumowującą. Jest to niezwykle owocne rozwiązanie, gdy osoby pracujące w pobliżu osoby przyjmującej na bieżąco udzielają jej wsparcia, służą pomocą, niezbędną radą.