Stowarzyszenie Integracja i Rozwoj (SIR)

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój (SIR) zostało zarejestrowane 21 czerwca 2001 r. w Kielcach. Działalność Stowarzyszenia koncentruje się na rozwoju społeczności lokalnych, wspieraniu inicjatyw społeczności lokalnych, kulturze i promocji dziedzictwa narodowego, a także sportu, rekreacji, ochrony środowiska, promocji zdrowia, usług społecznych, poprawie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a także na rozwoju sektorów edukacji, nauki i technologii.

www.sir.com.pl

Ypiresies Pliroforikis Symvouleftikis kai Ekpaidefsis Anonymi Etaireia (APOPSI s.a.)

APOPSI ma siedzibę w Pireusie w Grecji i utrzymuje oddziały w miastach Patra i Nafplio. Organizacja posiada również podmiot stowarzyszony w Bukareszcie w Rumunii (APOPSI ROMANIA S.A.), który świadczy ww. usługi. Kadra APOPSI stanowi podstawową przewagę strategiczną, która pozwala na sprawne funkcjonowanie organizacji i ciągły jej rozwój. APOPSI zatrudnia ponad 80 pracowników, z których zdecydowana większość (75%) posiada wykształcenie wyższe lub podyplomowe. Organizacja inwestuje w swoich pracowników poprzez seminaria, certyfikaty i specjalistyczne szkolenia mające na celu ich stały rozwój zawodowy. APOPSI współpracuje z ponad 1000 zewnętrznych współpracowników – specjalistów (np. ekspertów, trenerów, opiekunów itp.) z różnych dziedzin edukacji.

www.apopsi.gr

Enoros Consulting Limited

ENOROS Consulting Ltd został założony w 2006 roku i od tego czasu prowadzi działalność w zakresie zarządzania projektami na Cyprze i w Europie, świadcząc kompleksowe usługi konsultingowe dla sektora publicznego i prywatnego. Celem ENOROS jest dostarczanie specjalistycznej wiedzy w zakresie planowania, zarządzania i ewaluacji programów i projektów rozwojowych, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. W jej skład wchodzą trzy dyrekcje (prace w sektorze publicznym, projekty w sektorze prywatnym oraz projekty międzynarodowe i europejskie), w których skład wchodzi 10 zaangażowanych konsultantów z wysokim wykształceniem naukowym i przeszkoleniem, bogatym doświadczeniem i wiedzą w dziedzinach tematycznych związanych z obszarami specjalizacji firmy. Ich specjalności obejmują szeroki zakres dziedzin takich jak: nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, ekonomia, psychologia, socjologia, inżynieria, agronomia, itp. Firma współpracuje również z ekspertami zewnętrznymi w różnych obszarach tematycznych (zasoby ludzkie, rozwój obszarów wiejskich, turystyka, polityka imigracyjna itp.) oraz posiada szeroką sieć lokalnych partnerów w dziedzinie edukacji i kultury, młodzieży i zatrudnienia, sprawiedliwości i porządku publicznego, rozwoju zasobów ludzkich, ochrony obywateli, innowacji społecznych i przedsiębiorczości itp.

www.enoros.com.cy

Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci (CSC)

Centro per lo Sviluppo Creativo „Danilo Dolci” opiera się na doświadczeniach z pracy społecznej i edukacyjnej prowadzonej przez Danilo Dolci i jego współpracowników, która rozpoczęła się na Sycylii Wschodniej już w 1952 roku. Podstawą działania Centrum była potrzeba zaoferowania lokalnym społecznościom rzeczywistości, która jest zaangażowana w praktyczne rozwiązywanie lokalnych problemów, tworzenie kreatywnej przestrzeni, w której centralnym punktem działań było podnoszenie świadomości i oddolne planowanie, torujące drogę prawdziwym zmianom. Od początku istnienia Centrum koncentrowało się na działaniach edukacyjnych bez użycia przemocy, jak również na opracowaniu metodologii – Wzajemnego Podejścia Majeutycznego – mogącej ułatwić twórczy rozwój w szkole i na terenie lokalnym.

Obecnie Centro per lo Sviluppo Creativo „Danilo Dolci” jest stowarzyszeniem non-profit, skupiającym młodzież i dorosłych, które działa głównie poprzez projekty w dziedzinie edukacji realizowane we współpracy ze szkołami, uniwersytetami, instytucjami, stowarzyszeniami i grupami społecznymi zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym.

www.danilodolci.org