NEWSLETTER YESS - #1 - [currentdaynumber] [currentmonth] [currentyear]


Yess Newsletter

YESS, μπορείς να το κάνεις και εσύ!!

YESS, You can do it, too!

Το έργο «YESS–Youth Enterprise Shadowing Schemes» (Πρόγραμμα Erasmus + KA2:Στρατηγικές Συμπράξεις για τη Νεολαία) υποστηρίζει την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, η οποία είναι ιδιαίτερα υψηλή σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες (Πολωνία, Ιταλία, Ελλάδα & Κύπρος). Ταυτόχρονα, έχει ως στόχο να εμπλουτίσει τις γνώσεις των νέων σχετικά με τις πρακτικές πλευρές της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης μέσω της εμπλοκής τους στα αποκαλούμενα Προγράμματα του τύπου: «Γίνε «σκιά - shadow» ενός Επιχειρηματία» (Enterprise Shadowing – E.S.). Σε πολλές χώρες τέτοια προγράμματα αποτελούν μία αποτελεσματική εκπαιδευτική διαδικασία για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων και την ανάδειξη εναλλακτικών επαγγελματικών επιλογών.

 

TΤο έργο αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τους νέους, τους συμμετέχοντες οργανισμούς, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τις τοπικές κοινότητες, καθώς ο κύριος στόχος του είναι να μειώσει το υπάρχον κενό γνώσεων στην επιχειρηματικότητα, να ενημερώσει για τις βασικές έννοιες και ευκαιρίες και να εξοπλίσει τους νέους με τα απαραίτητα εργαλεία για μια επιτυχή επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η σύμπραξη του YESS αποτελείται από 4 εταίρους από 4 χώρες:

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Χαρτογράφηση και αξιολόγηση εθνικών καλών πρακτικών Enterprise Shadowing

Σε όλες τις χώρες της σύμπραξης του έργου θα εξεταστεί η προηγούμενη εμπειρία των προγραμμάτων «Enterprise Shadowing-E.S.», τα κύρια χαρακτηριστικά τους, οι απόψεις των επιχειρήσεων και όσων πρόκειται να συμμετάσχουν σε αυτά στο μέλλον. Στόχος είναι η ανάδειξη στοιχείων που θα αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη όλων των επακόλουθων παραδοτέων και την υλοποίηση των βασικών δραστηριοτήτων του έργου.

 

Μεθοδολογία, εκπαιδευτικό υλικό, Οδηγοί και εργαλεία για τα Προγράμματα του τύπου «Γίνε «σκιά» ενός Επιχειρηματία».

Το YESS θα υποστηρίξει την απασχολησιμότητα των νέων, παρέχοντάς τους εργαλεία υποστήριξης και διαρθρώνοντας μια μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια του 2ου έτους του έργου.

 

Ψηφιοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό και προσαρμοσμένη Πλατφόρμα eLearning

Μια πλατφόρμα ελεύθερης πρόσβασης σε περιβάλλον Moodle θα εξασφαλίσει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τους νέους που θα συμμετάσχουν στην πιλοτική φάση των προγραμμάτων «Enterprise Shadowing» σε κάθε συμμετέχουσα χώρα στο έργο, επιτρέποντας σε όλους τους χρήστες να αξιοποιήσουν τα εκπαιδευτικά υλικά που θα παραχθούν.

 

Τέλος, το έργο θα οργανώσει μία δράση κινητικότητας 5 ημερών για τους συμμετέχοντες νέους, στην οποία θα συμμετάσχουν και εκπρόσωποι των τοπικών επιχειρήσεων προκειμένου να ανταλλάξουν εμπειρίες και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στην επιχειρηματικότητα και αυτοαπασχόληση.

Τι έχει υλοποιηθεί μέχρι τώρα;

Το έργο βρίσκεται στο τρίτο μήνα εφαρμογής του. Στις 23 Μαΐου 2018, ο συντονιστής εταίρος του έργου φιλοξένησε την Εναρκτήρια Συνάντηση στην Πολωνία, κατά την οποία εμπειρογνώμονες από όλους τους εταίρους συζήτησαν τα θέματα που άπτονται της διαχείρισης και του περιεχομένου του YESS (στόχοι, διαδικασίες και αναμενόμενα αποτελέσματα). Οι εμπειρογνώμονες από την Κύπρο (κα Ειρήνη Σμεραΐδου, κ. Κωνσταντίνος Κλούδας), την Ιταλία (κ. Alberto Biondo), την Ελλάδα (κ. Joseph Hassid και κ. Daniel Jianu) και την Πολωνία (κα Katarzyna Zapała, κα Izabela Kieres-Gałęziowska) παρουσίασαν το πρόγραμμα εργασίας, τα παραδοτέα και τους Δείκτες Μέτρησης της Αποδοτικότητας κάθε πακέτου εργασίας.

 

Τα επόμενα βήματα:

Τους επόμενους μήνες, το εταιρικό σχήμα θα προσκαλέσει επιχειρηματίες και νέους να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες του έργου. Σε κάθε συμμετέχουσα χώρα (Πολωνία, Ελλάδα, Κύπρο και Ιταλία), στοχεύεται η συμμετοχή 50 νέων και 32 επιχειρήσεων.

 

Επίσης, οι εταίροι του έργου θα επικεντρωθούν στην διαμόρφωση και εφαρμογή της μεθοδολογίας για την εκτίμηση των συγκεκριμένων κενών που υπάρχουν στο πεδίο των δεξιοτήτων και των συναφών εκπαιδευτικών αναγκών των ομάδων-στόχων του έργου. Η επόμενη συνάντηση του έργου θα πραγματοποιηθεί στη Κύπρο τον Ιανουάριο του 2019 και θα φιλοξενηθεί από την ENOROS CONSULTINGLTD.

Επικοινώνησε με τον Συντονιστή εταίρο του έργου:

k.zapala@sir.com.pl (SIR,Poland)

i.kieres@sir.com.pl (SIR,Poland)

Επικοινώνησε με τον ελληνικό φορέα που συμμετέχει στο YESS:

κ. Στέλιος Καζνέσης, skaznesis@apopsi.gr

 
 
Yess project partners
 
 
 
Co-funded by Erasmus+

Το σχέδιο συγχρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το
παρόν δεσμεύει μόνο τον συντάκτη του και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ευθύνεται
για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

 

View web version | Unsubscribe here