Stowarzyszenie Integracja i Rozwoj (SIR)

Ο φορέας ιδρύθηκε στις 21 Ιουνίου 2001 στο Kielce της Πολωνίας. Η δραστηριότητα του φορέα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών, του πολιτισμού και της εθνικής κληρονομιάς, καθώς και του αθλητισμού, της προστασίας του περιβάλλοντος, της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών. Τέλος, ο φορέας παρέχει υπηρεσίες αποκατάστασης ατόμων με ειδικές ανάγκες και εκπαίδευσης.

www.sir.com.pl

ΑΠΟΨΗ Υπηρεσίες Πληροφορικής Συμβουλευτικής και Εκπαίδευσης Α.Ε. (ΑΠΟΨΗ Α.Ε.)

Η ΑΠΟΨΗ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1995 και δραστηριοποιείται στον τομέα της Επαγγελματικής Κατάρτισης, της Συμβουλευτικής και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Η ΑΠΟΨΗ Α.Ε. είναι ένα από τα μεγαλύτερα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης στην Ελλάδα με εθνική εμβέλεια. Έχει έδρα τον Πειραιά και διατηρεί παραρτήματα στην Πάτρα και το Ναύπλιο. Η εταιρία επίσης έχει παράρτημα στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας (APOPSI ROMANIA S.A.), το οποίο παρέχει επίσης υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης, επιχειρηματικής συμβουλευτικής και συμβουλευτικής σταδιοδρομίας καθώς και υπηρεσίες σχετικές με την Πληροφορική.

Οι κύριες δραστηριότητες της ΑΠΟΨΗ Α.Ε. αφορούν τους εξής τομείς:

  • Επαγγελματική κατάρτιση σε ανέργους, εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους με τη μορφή συμβατικής κατάρτισης, μεικτής κατάρτισης ή ασύγχρονης / σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-learning).
  • Συμβουλευτική σταδιοδρομίας και υποστήριξη ανέργων και εργαζομένων σε θέματα όπως η ανίχνευση επαγγελματικών ενδιαφερόντων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, κλίσεων, κλπ. και σύνδεση με την αγορά εργασίας.
  • Συντονισμός, διαχείριση και εφαρμογή ολοκληρωμένων έργων και αναπτυξιακών προγραμμάτων που σχετίζονται με τους ανθρώπινους πόρους στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών.
  • Διεξαγωγή μελετών και έρευνας σχετικά με την κατάρτιση, την επιχειρηματικότητα και την τοπική ανάπτυξη.
  • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και προσαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Εκπαίδευσης (Learning Management Systems και Learning Content Management Systems).
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου (μαθήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης).

Η ΑΠΟΨΗ Α.Ε. εφαρμόζει τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας EN ISO 9001:2008, EN ISO 27001:2013 και EN ISO 1435 για την παροχή των υπηρεσιών της, την ασφάλεια των Συστημάτων Πληροφορικής και την υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας αντίστοιχα.

www.apopsi.gr

Enoros Consulting Limited

Η ENOROS Consulting Ltd ιδρύθηκε το 2006 και δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης έργων στην Κύπρο και στον ευρωπαϊκό χώρο, παρέχοντας ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα. Ο στόχος της ENOROS είναι να παρέχει εξειδικευμένη γνώση στον προγραμματισμό, τη διαχείριση και την αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η εταιρία λειτουργεί τρία τμήματα (έργα Δημοσίου τομέα, έργα Ιδιωτικού τομέα και διεθνή και ευρωπαϊκά έργα), που στελεχώνονται κατάλληλα από 10 συμβούλους με υψηλή επιστημονική εκπαίδευση και κατάρτιση, εκτεταμένη εμπειρία και γνώση σε ένα εύρος θεματικών πεδίων που σχετίζονται με τους τομείς εξειδίκευσης της εταιρείας (λ.χ. Πολιτικές Επιστήμες, Διεθνείς Σχέσεις, Οικονομία, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, Μηχανική, Αγρονομία κλπ.). Η εταιρεία συνεργάζεται επίσης με εξωτερικούς συνεργάτες σε διάφορους θεματικούς τομείς (Ανθρώπινο Δυναμικό, Αγροτική Ανάπτυξη, Τουρισμός, Μεταναστευτικές Πολιτικές κλπ.) και διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο τοπικών εταίρων στον τομέα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, της νεολαίας και της απασχόλησης, της δικαιοσύνης και της δημόσιας τάξης, της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, της προστασίας των πολιτών, της κοινωνικής καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας κ.λπ.

www.enoros.com.cy

Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci (CSC)

Το Κέντρο «Danilo Dolci» βασίζεται στην εμπειρία της κοινωνικής και εκπαιδευτικής εργασίας που πραγματοποίησε ο Danilo Dolci και οι συνεργάτες του στην Ανατολική Σικελία το 1952. Το Κέντρο προέκυψε από την ανάγκη να προσφερθεί στις τοπικές κοινωνίες μια πραγματικότητα που θα δεσμευόταν να λύσει πρακτικά τα τοπικά προβλήματα, αναπτύσσοντας έναν δημιουργικό χώρο στον οποίο η ευαισθητοποίηση και ο σχεδιασμός «από τη βάση προς την πάνω» ήταν το κέντρο της δράσης, ανοίγοντας το δρόμο για μια πραγματική αλλαγή. Από το ξεκίνημα, η βασική εστίαση του Κέντρου ήταν οι μη βίαιες εκπαιδευτικές πρακτικές καθώς και η ανάπτυξη μίας μεθοδολογίας ικανής να διευκολύνει τη δημιουργική ανάπτυξη στο σχολείο και στην τοπική κοινωνία.

Σήμερα, το Κέντρο «Danilo Dolci», είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος απευθύνεται σε νέους και ενήλικες και ο οποίος δραστηριοποιείται κυρίως στην υλοποίηση έργων στον εκπαιδευτικό τομέα και σε συνεργασία με σχολεία, πανεπιστήμια, ιδρύματα, ενώσεις και κοινωνικές ομάδες τόσο σε τοπικό όσο και σε διακρατικό επίπεδο.

www.danilodolci.org