Τα ποσοστά ανεργίας των νέων σε όλες τις χώρες των εταίρων (Πολωνία, Ιταλία, Ελλάδα και Κύπρος) είναι ιδιαιτέρως υψηλά. Παρά το γεγονός ότι πολλοί νέοι διαθέτουν φρέσκιες και καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες, δυστυχώς δεν τους δίνεται η δυνατότητα να δοκιμάσουν αυτές...